Ковалюк Олег Олександрович

Резюме

Доцент кафедри комп'ютерних систем управління.

Працює на кафедрі КСУ з 2008 року.

2004р. – закінчив Вінницький національний технічний університет, факультет автоматики та комп’ютерних систем управління за спеціальністю "Системи управління і автоматики ".

2008р. – закінчив аспірантуру Вінницького національного технічного університету.

2009р. – захист дисертації на тему "Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

2015р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри комп'ютерних систем управління.

E-mail: ksu.kovalyuk@gmail.com.